Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Миладин Кнежевић

Увод Преглед Искуство Почасти Чланство Чланци Говори

 

Miladin KneževićДиректор Удружења Судских Вештака д.о.о. Београд
Академик Миладин Кнежевић

Миладин С. Кнежевић рођен 1955. је регистровани судски вештак за економско-финансијску област и индустријску својину, запослен код Удружења судских вештака у Београду (Општина Врачар, код Храма Св. Саве). Он је такође регистрван иноватор, РФЛ/24/2006. код Министарства за науку Републике Србије, председник Организације проналазача научника и заслужних стваралаца Србије, 2007. и директор Удружења судских вештака Београда, 2006.

Контакт:
Адреса
: Мутапова бр.12 11000 Београд
Тел: 011/2447-821
Моб.тел: 062/ 658 994
Тел/факс: ++381(0)11 2453 187
E-mail: usvb@yubc.net

На врх


Преглед

Области праксе:
Господин Кнежевић обавља судска и вансудска вештачења у Републици Србији од 1993 године за економско-финансијску област и од 2010. године за област индустријске својине, са фокусом укључујући патент, заштитни знак жиг и процену вредности индустријске својине.
Дуго година се бави проналазаштвом, научним открићима и стваралаштвом у земљи, као плод његовог дугогодишњег рада, изумео је и заштитио код нас и у свету своје проналаске из области грађевинарства, под називом НОСЕЋИ БЛОКОВИ ЗА ЗИДАЊЕ, тз. КНЕЖЕВИЋЕВ СИСТЕМ АРМИРАНЕ ЗИДАРИЈЕ – ГОБЕЉА, која се користи за изградњу грађевинских објеката, Храмова и Црквених здања.
Његово искуство обухвата, снабдевање споразума и комерцијалну експлоатацију иновационих пројеката.

На врх


Искуство

Миладин С. Кнежевић има значајно искуство у опште код комерцијалних послова, разлике у цени код инвестиционе изградње грађ. објеката, код извоза и увоза роба у парничним споровима код Привредних судова.
Такође господин Кнежевић је руководилац тима УСВБ за процену тржишне вредности грађевинских објеката, опреме и земљишта. Руководилац тима за легализацију објеката.

Економско-финансијска област:
Стручне услуге:

Индустријска својина:

Господин Кнежевић је донирао хиљаде сати бесплатно за услуге вештачења и консултантске услуге интелектуалне својине сиромашним клијентима.

Господин Кнежевић је за своје проналаске добио многа признања и награде у земљи и у свету.

 

 

Интелектуалана својина:

Господину Кнежевићу су одобрени и признати патенти код Завода за интелектну својину Република Србија, Београд за проналаске под називом:   НОСЕЋИ БЛОКОВИ ЗА ЗИДАЊЕ
*   YU PAT 49016; YU PAT 49017; YU PAT 49018; YU PAT 49019
*  Oдобрени и признати патент код Патентног завода у Бугарској, Софија за проналазак: НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ СА ОТВОРОМ И ПОКРЕТНИМ ЕЛЕМЕНТОМ BG PAT No 64566
*  Oдобрени и признати патент код Института за интелектуално власништво Босне и Херцеговине, Сарајево за: НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ СА ОТВОРОМ И ПОКРЕТНИМ ЕЛЕМЕНТОМ BA PO21120
*   Призната и објављена патентна пријава код Државног завода за Интелектуално власништво, Република Хрватска, Загреб за изум: НОСИВИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ ТИП-2А;  HR P20020542 A2

•   Четири интернационалне патентне пријаве објављене PCT су и признате код Светске интернационалне патентне организације WIPO са седиштем у Женеви, са приоритетом патентне заштите у 135 земаља за проналаске под називом:
1. НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ  ТИП-1   WO 01/38659A1 (31.05.2001.)
2. НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ  ТИП-2   WO 01/38660A1 (31.05.2001.)
3. НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ  ТИП-2А WO 01/38661A1 (31.05.2001.)
4. НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ  ТИП-3   WO O1/38662A1 (31.05.2001.)       

•   Аутору модела КНЕЖЕВИЋ МИЛАДИНУ, четири модела су уписана у      регистар модела и узорака код Савезног завода за интелектуалну својину, Београд под називом:
1. НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ, СРЈ МОД 9871  (24.09.2001.)
2. НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ, СРЈ МОД 9872  (24.09.2001.)
3. НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ, СРЈ МОД 9873  (24.09.2001.)
4. НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ, СРЈ МОД 9874  (24.09.2001.)

НОСЕЋИ БЛОК ЗА ЗИДАЊЕ

КНЕЖЕВИЋЕВ СИСТЕМ АРМИРАНЕ ЗИДАРИЈЕ-ГОБЕЉА

Преузмите презентацију овде - Нова решења у пројектовању и изградњи објеката (ППТ, 4,5 мб)


Ауторска дела:

На врх


Почасти

На врх


Чланство

На врх


Чланци

На врх


Говори

На врх

Објављени стручни радови на првом Конгресу судских вештака, Београд 24.12.2011.

Ови радови биће објављени до краја 2012., у Зборнику радова УСВБ.

Назив рада: Могућност вештачења и израчунавање процене накнаде нематеријалне штете изражене у новцу као последица утицаја стреса на здравствено стање лица

Други СКАИН-ов Симпозијум иновационих истраживања СИНОВИС - 2012, СКАИН, Београд

Удружење Судских Вештака ДОО БеоградCopyright © 2017 www.sudski-vestaci.org.rs